Συναγερμοί σπιτιών

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP4000..............................τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο LED....K10.............................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ..........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική.........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης NV5 ...............................τεμ. 1
 • Μαγνητικές επαφές........................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/7Αh.......................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah....................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 280€

synagermoi spition

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP4000................. ζωνών..τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο Led K10...................................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ...........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική..........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης NV5.................................τεμ. 2
 • Μαγνητικές επαφές.........................................τεμ. 6
 • Μπαταρία 12V/7Αh.........................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah......................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 325€

 

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP6000.............................τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο Led...K32..............................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική .........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική.........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης .NV5...............................τεμ. 3
 • Μαγνητικές επαφές.....................................τεμ. 10
 • Μπαταρία 12V/7Αh.......................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah....................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 420€
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΣΠΙΤΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP5500............................τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο LED.K10..............................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική.......................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης ..NV5.............................τεμ. 3
 • Μαγνητικές επαφές....................................τεμ. 10
 • Μπαταρία 12V/7Αh......................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah...................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 390€

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP6000 ..............................τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο LCD K32+..............................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ...........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική..........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης .........................................τεμ. 4
 • Μαγνητικές επαφές.......................................τεμ. 12
 • Μπαταρία 12V/7Αh.........................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah......................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 480€

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα SP6000 .............................τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο αφης 5΄΄ TM50.......................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης ......................................τεμ. 3
 • Μαγνητικές επαφές.....................................τεμ. 10
 • Μπαταρία 12V/7Αh.......................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah....................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση

535€

συναγερμοι σπιτιων τιμες

Σύστημα συναγερμού PARADOX EVOHD για μεγάλη εγκατάσταση.

 • Αριθμος ζωνών 8-192
 • Χρηστες εως 999
 • Εξοδοι εως 32
 • Ανεξαρτητα τμηματα εως 8
 • Περιφεριακα εως 254

 

συναγερμοι τιμες

Ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού PARADOX

 • Κεντρικό πίνακα Paradox SP7000.............τεμ. 1
 • Πληκτρολόγιο αφης 7΄΄ TM70......................τεμ. 1
 • Σειρήνα εξωτερική ..........................................τεμ 1
 • Σειρήνα εσωτερική........................................τεμ. 1
 • Ανιχνευτής κίνησης .......................................τεμ. 4
 • Μαγνητικές επαφές.....................................τεμ. 12
 • Μπαταρία 12V/7Αh.......................................τεμ. 1
 • Μπαταρία 12V/1,3Ah....................................τεμ. 1
 • Εγκατάσταση σε υπάρχουσα καλωδίωση
 • 630€
συναγερμοι τιμες